Drosten Familie

Drosten Familie
Drosten Familie

Drosten Familie | Drosten tillbringade sin barndom på en gård nära Groß Hesepe, Emsland, trots att han föddes i Lingen. Efter att ha tagit sitt examensbevis från biskopsskolan Gymnasium Marianum i Meppen gick Drosten till en början på läroanstalter i Dortmund och Münster för att studera kemiteknik och biologi.

Från och med 1994 gick han på Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main för att studera medicin. I maj 2000 klarade han det tredje statliga provet som krävs för hans examen.

I Frankfurt am Main, vid Tyska Röda Korsets (DRK) blodgivningstjänst Hessen, avslutade han sin doktorsforskning och sina kurser vid Institutet för transfusionsmedicin och immunhematologi.

Hans doktorsavhandling, som han skrev om att utveckla ett system med hög genomströmning för att bedöma blodgivare, fick högsta möjliga betyg: summa cum laude.

Från och med juni 2000 arbetade Drosten som praktikant i laboratoriegruppen för läkaren Herbert Schmitz på virologiavdelningen vid Bernhard Nocht-institutet för tropisk medicin (BNITM) i Hamburg. Där var han ansvarig för laboratoriegruppen Molecular Diagnostics och etablerade ett forskningsprogram för molekylär diagnostik av tropiska virussjukdomar. Drostens arbete i denna egenskap sträckte sig över hela hans tid vid institutet. Drosten tog över som chef för Institute of Virology vid universitetssjukhuset Bonn år 2007. Under denna tid samarbetade han med Isabella Eckerle, som senare blev chef för avdelningen för nya virus vid universitetet i Genève. Under denna tid arbetade han även med andra forskare.

2017 svarade han positivt på en inbjudan att bli chef för Institute of Virology vid Charité i Berlin.

Ilona Kickbusch var ordförande för det tyska hälsoministeriets internationella rådgivande nämnd för global hälsa från 2017 till 2019, under vilken tid Drosten var ledamot i styrelsen.

Miljöpartiet och Alliance 90 har föreslagit honom till posten som delegat till de federala konventen som kommer att hållas 2022 i syfte att välja Tysklands president.

Eftersom Drosten är dedikerad till öppen och tillgänglig spridning av vetenskaplig information, publicerar företaget sina resultat i specialiserade publikationer som Eurosurveillance, där varje artikel kan nås kostnadsfritt på webbplatsen.

Christian Heinrich Maria Drosten är en tysk virolog som är specialiserad på nyupptäckta virus. Hans fullständiga namn är Christian Heinrich Maria Drosten.

När det gäller frågor som rör coronaviruset är han en av de specialister som ger råd till den tyska regeringen.

READ ALSO  Marie Von Manteuffel Familie

Efter att ha tillbringat de första två åren av sin akademiska karriär i Dortmund och Münster, där han studerade kemiteknik och biologi, gick han över till Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main för att ta en examen i humanmedicin.

Drosten Familie
Drosten Familie

Efter att ha klarat det tredje tillståndstestet år 2000 fortsatte han med sin doktorsexamen i Hessen vid Institutet för transfusionsmedicin och immunhematologi vid DRK Blood Donation Service. Den högsta utmärkelsen, summa cum laude, tilldelades hans doktorandarbete.

Drosten började sin karriär inom området tropisk medicin i Hamburg vid Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine. 2003 blev virologen särskilt framträdande som ett resultat av sin roll som en av medupptäckarna av coronaviruset som var kopplat till SARS och utvecklingen av ett snabbtest för viruset.

I slutet av år 2003 tilldelades han priset för upptäckten av SARS-coronaviruset av Werner Otto Foundation for Promotion of Medical Research. Hans medupptäckare, Stephan Günther, vann också priset.

År 2004 tilldelades han flera ytterligare utmärkelser, varav en var postdoktorala priset i virologi från Robert Koch Foundation.

Tv-program och diskussionsprogram som B. Maybrit Illners hade gäster som B. Maybrit Illner i början av pandemin.

Han stöttade inte bara de som frågade, han deltog också i de debatter och samtal som pågick. Ändå minskade nivån av engagemang av detta slag avsevärt när pandemin fortsatte.

I det dagliga avsnittet av NDR-radiopodcasten med titeln “Coronavirus Update” gav han sin mest uppdaterade analys av krisen som för närvarande utspelar sig.

Drosten har förespråkat kontaktdagböcker utöver Coronavarningsappen.

Drosten gör rent hus med flockimmunitet den 18 augusti 2021: “De som inte vaccinerar sig blir sjuka.”

15 september 2021: Enligt vad Drosten skriver i veckans upplaga av den tyska dagstidningen DIE ZEIT håller coronaepidemin på att utvecklas till en endemisk.

Enligt Drosten kan vissa länder redan under hösten och vintern komma in i den endemiska fasen. “Storbritannien är definitivt ett av dem, men Tyskland är det inte för närvarande”, sa han.

Tillsammans med oth

Er virologer i Europa och Hongkong släppte Drosten ett arbetsflöde för ett diagnostiskt PCR-test (RT-PCR) i realtid den 23 januari 2020. Denna process accepterades av Världshälsoorganisationen (WHO), som också skickade testkit till regioner som drabbats.

Den 19 februari 2020 publicerade Drosten och 26 andra forskare ett brev i The Lancet till stöd för forskare och medicinsk personal i Kina som bekämpar utbrottet. Brevet fördömde teorier som tyder på att viruset inte har ett naturligt ursprung, vilket brevet kallade “konspirationsteorier”. Drosten var en av forskarna som bidrog till brevet.

READ ALSO  Nino Schurter Familie

Drosten fick en plats i den rådgivande panelen för covid-19 som inrättades av Europeiska kommissionen den 17 mars 2020. Panelen leds av EG:s ordförande Ursula von der Leyen och ECHSF Stella Kyriakides.

Drosten Familie
Drosten Familie

Den 23 mars 2020 hänvisade The Guardian till Drosten som “det [tyska] landets faktiska ansikte för coronakrisen” och tillade att Süddeutsche Zeitung hade hänvisat till Drosten som “nationens koronaförklarare”. Båda dessa beskrivningar publicerades samma dag.

I egenskap av att tillhandahålla rådgivningstjänster till tyska federala och statliga myndigheter fungerade han som en motsvarighet till Lothar Wieler, chef för Robert Koch-institutet i Berlin.

Ett antagande som har gjorts av detektiverna är att en av de tre misstänkta kände igen den välkände tyska virologen när han var berusad och förolämpade honom flera gånger.

Händelsen inträffade den 25 juni. En operation mycket identisk med den som ägde rum dagen innan tog enligt redovisningen igen dagen efter. Utöver det sägs det att det togs fotografier på Drosten.

Polisen har redan tagit de misstänktas mobila enheter i besittning och gömt dem. Utöver det gjordes inspelningar av Drostens släktingar. Misstanken validerades efter en utredning av de aktuella tekniska prylarna.

Utöver det utreder Statens kriminalpoliskontor ärendet. Där undersöker specialister mobiltelefonerna som tillhör de misstänkta.

Efter den förolämpande attacken slösade Drosten ingen tid med att rapportera händelsen till myndigheterna. De åtalade lämnade dock också in sina egna motstridiga rapporter. Anklagelsen kan också uppfattas som en förolämpning. Enligt studien finns det inte längre något behov av att ta kontraindikationen.

Coralie von Schmidt, som drev campingen, lämnades i ett tillstånd av misstro efter händelsen. Hon uttalade dessa ord i en intervju med ” Ostsee-Zeitung ” kort efter händelsen. “Vi har en riktigt tolerant publik här”, förklarade hon.

På campingturen hade det aldrig tidigare varit en situation som den som inträffade med Drosten. Dessutom känner hon inte till några farhågor eller anmälningar om mobbning.

Drosten Familie